Pozadí plýtvání potravinami

Hojnost a sortiment potravin, ze kterých mohou zákazníci vybírat, nikdy nebyly větší. Při takovém množství se však stalo plýtvání potravinami jedním z hlavních celosvětových problémů v rozvinutých i rozvojových zemích.

Podle Organizace spojených národů se v Evropské unii ročně zlikviduje přibližně 100 milionů tun potravin. Organizace spojených národů odhaduje, že celosvětově dosahuje plýtvání takové úrovně, že množství odpadu vytvořeného každý rok dosahuje téměř množství potravin vyrobených ročně v subsaharské Africe. Tyto a další alarmující výsledky výzkumu vedly Evropskou komisi k provedení šetření, jak lze plýtvání potravinami omezit. Komise také přijala iniciativy pro snížení množství odpadu z potravin v EU do roku 2020 na polovinu. Země EU, potravinářský průmysl a prodejci již reagovali na tyto iniciativy, aby se snížilo plýtvání potravinami.

Zaměření společnosti Air Products na udržitelnost je v souladu s její obchodní strategií obsluhy trhu energetiky, ochrany životního prostředí a vznikajících trhů. Cíle v oblasti udržitelnosti zahrnují snížení emisí skleníkových plynů, nebezpečného odpadu, spotřeby vody a energie.

Freshline® Superfresh je inovativní metodou a součástí našeho úsilí v rámci ochrany životního prostředí a řešení požadavků našich zákazníků.

Fakty o plýtvání potravinami – Věděli jste, že...

  • Plýtvání potravinami  je problémem rozvinutých i rozvojových zemí
  • Je odhadnuto, že třetina světové produkce potravin není využita
  • V rozvojových zemích se 40 % odpadu vytvoří po sklizni a během zpracování
  • V průmyslových zemích se 40 % odpadu vytvoří u prodejce a spotřebitele
Air Products spol. s r.o.
J. Š. Baara 2063/21
405 02 Děčín

800 100 700
infocz@airproducts.com
Řešení Freshline® Superfresh

Jon Trembley

Řešení Freshline® Superfresh

video