Enter Barrels (petroleum, U.S.)

= 0.0000 Gallons (U.S.)

Enter Barrels (liquid, U.S.)

= 0.0000 Gallons (U.S.)

Enter Cubic Centimeters

= 0.0000 Liters
= 0.0000 Cubic inches

Enter Cubic Meters

= 0.0000 Cubic centimeters
= 0.0000 Cubic inches
= 0.0000 Cubic yards

Enter Cubic Feet

= 0.0000 Cubic centimeters
= 0.0000 Cubic inches
= 0.0000 Cubic yards
= 0.0000 Gallons
= 0.0000 Liters

Enter Gallons (imperial)

= 0.0000 Cubic inches
= 0.0000 U.S. Gallons
= 0.0000 Liters

Enter Gallons (liquid, U.S.)

= 0.0000 Cubic inches
= 0.0000 Cubic feet
= 0.0000 Liters
= 0.0000 Imperial Gallons
= 0.0000 Fluid Ounces

Enter Liters

= 0.0000 Gallons
= 0.0000 Cubic feet
= 0.0000 Quarts
= 0.0000 Cubic inches

Enter Ounces, fluid

= 0.0000 Cubic centimeters
= 0.0000 Cubic inches

Enter Pints

= 0.0000 Liters

Enter Quarts (liquid, U.S.)

= 0.0000 Cubic feet
= 0.0000 Cubic inches
= 0.0000 Liters