Non-refillable cylinders - light, convenient and easy to use. Your mixtures, everywhere with no hassle at all.

Jednoduché použitie

Z hľadiska jednoduchosti použitia neexistuje lepšie riešenie ako jednorazové tlakové fľaše, ak je požadovaný objem plynu malý a ak je kľúčovým faktorom prenosnosť. Jednorazová tlaková fľaša s najväčším objemom plynu je vysoká 36 cm a jej hmotnosť je len niečo vyše 1 kg. Sortiment špeciálne prispôsobených kufríkov umožňuje jednoduché premiestňovanie a používanie až 3 kanistrov na pracovisku.

Jednoducho sa tiež používajú zariadenia na reguláciu plynu bežne používané s jednorazovými kanistrami. Nižšie plniace tlaky v jednorazových kanistroch umožňujú jednoduchú konštrukciu regulátora, a tým aj jednoduchosť používania. Základné konštrukcie umožňujú používateľovi dosiahnuť stály prietok plynu jednoduchým otočením voliaceho kotúča. Inštrukcie pre najbežnejšie používané typy zariadení sú uvedené na priamo na tlakovej fľaši. Napriek tejto jednoduchosti sa neuplatňujú žiadne kompromisy, pokiaľ ide o špecifikácie materiálu a kvalitu.

 

 

  • Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.
  • Skontrolujte správny stav O-krúžku.
  • Pred pripojením redukčného ventila ku kanistru skontrolujte otočením v smere hodinových ručičiek, či je redukčný ventil vo vypnutej polohe. Držte redukčný ventil pevne v jednej ruke. Pripojte zaskrutkovaním kanistra do ventilu.
  • Priťahujte len ručne. Prestaňte, keď sa obsah zobrazí na tlakomeri na redukčnom ventile.
  • Otočenie proti smeru hodinových ručičiek má za následok stály prietok plynu privádzaného do prístroja.
  • Po dokončení zatvorte redukčný ventil otočením v smere hodinových ručičiek.
  • Odpojte regulátor od kanistra vždy, keď sa nepoužíva.

Keď je kanister prázdny, nie je nutné ihneď ho vracať dodávateľovi plynu. Používateľ môže kanistre zlikvidovať podľa vlastnej potreby. ( → PDF 149 KB).

Vďaka tomu je oveľa ľahšie zabezpečiť neprerušenú dodávku plynu a nie je potrebné robiť si starosti kvôli nákladom na prenájom v dôsledku prítomnosti dvoch plniteľných tlakových fliaš na pracovisku naraz.

Od začiatku až do konca je proces stanovenia rozpočtu, objednávania, používania a likvidácie kanistrov mimoriadne jednoduchý.

 

“Náš podnik spolieha na jednoduché nározové testovanie detektorov plynu na palubách morských plavidiel. Zložité vysokotlakové tlakové fľaše a regulátory by našu prácu veľmi sťažovali, ale jednorazové kanistre, ktoré ponúka spoločnosť Air Products, sa jednoducho používajú a majú jednoduchú obsluhu.”

Erik-Jan Visser, GMS Instruments, Rotterdam

Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Litaratúra

Recyklátor
Stiahnuť PDF (149 KB)

Non-refillable canisters (EN)
Download PDF (2.75 MB)