Non-refillable cylinders - light, convenient and easy to use. Your mixtures, everywhere with no hassle at all.

Sortiment príslušenstva

Príslušenstvo zahŕňa celú škálu ľahkých a jednoducho ovládateľných regulátorov určených pre použitie so zmesami plynov spoločnosti Air Products dodávanými v ľahkých jednorázových tlakových fľašiach.

Hlavné vlastnosti a výhody

  • Nízke náklady a jednoduchá obsluha
  • Prenosné a ľahké, doplnok ľahkých tlakových fliaš pre použitie v teréne
  • Pevné a spoľahlivé
  • Vlastnosti inovatívneho prevedenia
  • Štandardné koncovky

Pre 10-litrové tlakové fľaše (X1.0A) aerosólového typu

Ventil Mini-Flow

Ventil Mini-Flow predstavuje najúspornejší spôsob regulácie prietoku plynu z najmenšej tlakovej fľaše.
tell me more ... Tento ventil s mosadznou povrchovou úpravou je vybavený integrovaným prietokomerom, ktorý používateľovi umožňuje regulovať prietok plynu až do 1,5 litra za minútu nastavovaním ovládacieho kohútika. Dostupná je aj alternatívna verzia s vyšším prietokom až do 2,5 litra za minútu. Súčasťou balenia každej jednotky je krátka polyuretánová trubica.


 

Ventil S-Flow

Ventil S-Flow s mosadznou povrchovou úpravou umožňuje používateľovi presnejšie nastavovanie prietoku plynu z 12-litrovej aerosólovej tlakovej fľaše.
tell me more ...Disponuje integrovaným regulačným ventilom prietoku a zreteľne označeným stupnicovým indikátorom prietoku pre jednoduché používanie. Táto jednotka je taktiež vybavená tlakomerom indikujúcim objem v tlakovej fľaši. Súčasťou balenia každej jednotky je krátka polyuretánová trubica.


 

Ventil Pump-Flow

Ventil s mosadznou povrchovou úpravou pre prístroje vybavené internými čerpadlami.
tell me more ... Nastavenie regulačného kolieska umožňuje zaistiť, aby guľôčku v prietokomeri nadnášal vzduch, čím sa simulujú bežné prevádzkové podmienky čerpadla. Nadbytočný plyn je vypustený do ovzdušia, pričom hlavná časť prietoku plynu sa využije pre potreby čerpadiel. Aj tento ventil je vybavený krátkou polyuretánovou trubicou.


 

Pre 34, 58 a 110-litrové (X0.9A a X1.6A) tlakové fľaše s výstupom C10

Regulátor stáleho prietoku

Regulátory stáleho prietoku sú prednastavené na dodávanie plynu do prístroja pri stálej rýchlosti prietoku.
tell me more ... Štandardné rýchlosti prietoku zahŕňajú 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 a 2,5 litra za minútu. Na požiadanie sú dostupné ďalšie stále rýchlosti prietoku. Verzia s mosadznou povrchovou úpravou je ideálna pre nekorozívne plyny, kým verzia z nehrdzavejúcej ocele sa odporúča na použitie s korozívnymi zmesami plynov. V obidvoch prípadoch tlakomer zobrazuje obsah kanistra a súčasťou balenia každej jednotky je krátka polyuretánová trubica.


 

Regulátor požadovaného prietoku

Regulátor požadovaného prietoku je určený pre prístroje vybavené čerpadlom a umožňuje prietok plynu až do 5,0 litra za minútu.
tell me more ... Regulátor prietoku sa prispôsobuje požiadavkám prístroja, keď je na výstupe podtlak. Odstraňuje potrebu používania samostatného príslušenstva, ako sú napr. rozbočky a vaky na odber vzoriek, a zabraňuje plytvaniu plynom. Existuje alternatívna verzia z nehrdzavejúcej ocele na použitie s korozívnymi plynovými zmesami. V obidvoch prípadoch tlakomer na regulátore zobrazuje obsah kanistra.


 

Spínací regulátor

Spínací regulátor je prednastavený na dodávanie plynu pri rýchlosti 1,0 litra za minútu.
tell me more ... Stlačenie spúšťača aktivuje regulátor a uvoľní dávku plynu. Môže sa zaistiť do „otvorenej“ polohy otočením spúšťača do horizontálnej polohy, aby sa dosiahol stály prietok plynu. Účelom spúšťača je znížiť riziko, že operátor ponechá regulátor v otvorenej polohe, keď sa tlaková fľaša nepoužíva. Tlakomer zobrazuje obsah kanistra. Výstup regulátora disponuje priamym pripojením s vonkajším priemerom 4 mm.


 

Regulátor Dial-a-Flow

Tento regulátor s jednoduchým používaním a nízkou hmotnosťou poskytuje vylepšenú funkčnosť oproti základným jednotkám so stálym prietokom.
tell me more ... Ponúka 9 prednastavených rýchlostí prietoku v rámci jednej kompaktnej konštrukcie, kde môže používateľ požadovanú rýchlosť voliť otáčaním kohútikom na vrchnej strane regulátora. Zvolená prietoková rýchlosť sa jasne zobrazuje na telese regulátora. Tlakomer zobrazuje obsah nádoby. Sú dva rozsahy prietoku 0 – 3,0, a 0 – 5,0 litra za minútu a pre obidva prípady existujú verzie z nehrdzavejúcej ocele na použitie s korozívnymi plynmi.


 

Regulátor Septa-Flow

Regulátor Septa-Flow s mosadznou povrchovou úpravou umožňuje extrakciu plynu z tlakovej fľaše pomocou plynovej striekačky.


 

Tlakový regulátor

Tam, kde je potrebná presná regulácia výstupného tlaku z jednorazových tlakových fliaš, ponúkame regulátor s dvojstupňovým výkonom s mosadznou povrchovou úpravou s rozsahom výstupného výkonu 0 – 4 bar.
tell me more ... Technológia Exact® integrovaná do regulátora umožňuje dvojstupňový výkon, pričom má veľkosť ako jednostupňová jednotka. Ideálne sa hodí pre tlakové fľaše X1.6A. Pokles tlaku z jednorazovej tlakovej fľaše je rýchlejší v porovnaní s tradičnou plniteľnou tlakovou fľašou, pričom týmto regulátorom sa predchádza prílišnému kolísaniu výstupného tlaku pri vyprázdňovaní kanistra. K dispozícii je tiež verzia tohto regulátora z nehrdzavejúcej ocele na použitie s korozívnymi zmesami plynov.


 

 

 

 

 

 

Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Litaratúra

Recyklátor
Stiahnuť PDF (149 KB)

Non-refillable canisters (EN)
Download PDF (2.75 MB)