Non-refillable cylinders - light, convenient and easy to use. Your mixtures, everywhere with no hassle at all.

Najčastejšie kladené otázky

 

Q: Čo sú to jednorazové tlakové fľaše?

Jednorazové tlakové fľaše alebo kanistre predstavujú nový prostriedok na dodávku špeciálnych plynov od spoločnosti Air Products. Sú prenosné a ľahko použiteľné, vďaka čomu sú ideálne na použitie v oblasti detekcie plynov, kalibrácie prístrojov, laboratórneho použitia a aplikácií v teréne.

Každá zmes pripravená pre jednorazové fľaše je certifikovaná, je zaistená úplná dohľadateľnosť podľa národných noriem. Sortiment jednoducho používateľných zariadení a príslušenstva na plynovú reguláciu predstavuje komplexné riešenie.

Q: Ktoré plynové zmesi sú k dispozícii v jednorazových tlakových fľašiach?

Spoločnosť Air Products dodáva v jednorazových fľašiach bohatý sortiment zmesí. Na sklade je k dispozícii množstvo bežných zmesí používaných na detekciu plynov, analýzu plynov na skládkach, analýzu potravinárskej atmosféry, detekciu úniku chladiva a plynovú chromatografiu.

Q: Čo je „nárazové“ testovanie?

V odvetví detekcie plynov je čoraz dôležitejšie realizovať pravidelnú kontrolu funkčnosti v záujme garancie prevádzkyschopnosti príslušného zariadenia, najmä prenosných alarmov. Toto sa často označuje pojmom „nárazové“ testovanie.

Takéto testovanie často realizuje operátor pomocou zariadenia na detekciu plynov, teda nie technik v kalibračnej dielni. Uvedený fakt viedol k vývoju centralizovanej testovacej stanice alebo „nárazových testovacích staníc“, kde operátori môžu rýchlo testovať svoje vybavenie. Tieto stanice sa môžu zásobovať testovacím plynom z tradičných dopĺňateľných alebo jednorazových tlakových fliaš. Mnohí operátori však budú vzhľadom na zvýšené pohodlie svoje detektory plynov testovať priamo pomocou jednorazových tlakových fliaš.

Q: Aké výhody plynú z používania jednorazových kanistrov
v porovnaní s tradičnými dopĺňateľnými tlakovými fľašami?

Hlavnou výhodou je prenosnosť, vďaka čomu je možné realizovať kalibráciu priamo v teréne, teda nielen v dielni alebo laboratóriu. Ich použitie je nesmierne jednoduché, keďže na pripojenie zariadenia na kontrolu plynu ku kanistru nie je potrebné žiadne náradie.

Nie je potrebné kalkulovať so žiadnymi mesačnými nákladmi za prenájom ani poplatky za priestory, čím sa znižujú celkové náklady a komplikácie spájajúce sa s prítomnosťou kalibračných plynov na pracovisku. Náklady na prepravu jednorazových tlakových fliaš tiež zvyknú sú taktiež nižšie ako v prípade bežných tlakových fliaš.

Q: Koľko plynu sa zmestí do týchto kanistrov?

Existujú štyri rôzne jednorazové kanistre. Najväčší jednorazový kanister pojme 110 litrov plynu. Najmenší kanister aerosólového typu poskytuje 10 litrov plynu. Porovnajte si to s plynovou kapacitou bežnej 50 litrovej(vodný objem) dopĺňateľnej tlakovej fľaše, naplnenej na tlak 200 barov, ktorá poskytuje kapacitu 10 000 litrov plynu. Jednorazové kanistre sú ideálne na miestach, kde sú potrebné menšie objemy plynu.

Q: Koľko nárazových testov je možné vykonať z jednej nádoby?

To, koľko nárazových testov je možné previesť pomocou jednej jednorazovej tlakovej fľaše, ovplyvňuje niekoľko faktorov. Ide o nasledujúce faktory:

  • Rýchlosť prietoku plynu, ktorú si prístroj vyžaduje. Výrobca prístroja zvyčajne odporučí optimálnu rýchlosť prietoku v návode na obsluhu. Výber vhodného regulátoru stáleho prietoku zo širokého sortimentu maximalizuje počet nárazových testov dosiahnuteľných pomocou tlakovej fľaše.
  • Použitie regulátora požadovaného prietoku s prístrojmi vybavenými internými čerpadlami optimalizuje proces ešte viac. Tieto jednotky obmedzujú prietok plynu podľa požiadaviek prístroja. To znamená, že nedochádza k žiadnemu plytvaniu plynom a nie je potrebné používať rozbočky.
  • Používanie regulátorov z kompatibilných materiálov a zachovanie čo najkratšej dĺžky trubíc urýchli čas odozvy prístroja. Na zmesi s reaktívnymi komponentmi ako H2S sú k dispozícii regulátory z nehrdzavejúcej ocele. S každým balením regulátora dodáva spoločnosť Air Products krátku kompatibilnú trubicu na zabezpečenie tých najlepších výsledkov.
  • Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi počet nárazových testov sú čas odozvy prístroja a technológia senzora. Tieto vlastnosti možno nájsť v návode na obsluhu výrobcu.
  • Mnohí výrobcovia ponúkajú „dokovacie stanice“ prístrojov, ktoré automatizujú nárazové testovanie alebo kalibráciu a pomáhajú obmedziť spotrebu plynu na minimum.

Najväčšia jednorazová tlaková fľaša v sortimente spoločnosti Air Products je 110 litrov plynu. Prístroj s časom odozvy 10 sekúnd používajúci stály prietok plynu 1,0 l/m možno pomocou jednej tlakovej fľaše testovať niekoľko stokrát.

Q: Platím za jednorazové tlakové fľaše prenájom?

S jednorazovými tlakovými fľašami nie sú spojené žiadne poplatky za prenájom.

Q: Aké sú hodnoty spodnej hranice výbušnosti horľavých zložiek?

„Spodná hranica výbušosti“ (LEL) je dolný limit výbušnosti plynu, čo je dôležitou vlastnosťou horľavých komponentov v oblasti detekcie plynov. Používatelia, ktorí chcú testovať senzory horľavých plynov, by si mali byť vedomí toho, že existuje viacero noriem na stanovenie dolnej hranice výbušnosti horľavých komponentov. V rôznych oblastiach priemyslu a v rôznych regiónoch sveta sa bežne odkazuje na normu ISO 10156:2010 aj na normu and IEC 60079-20:2000. Pri väčšine komponentov sú uvádzané hodnoty LEL rovnaké, existuje však niekoľko dôležitých rozdielov. Keďže sa tieto medzinárodné normy postupom času revidujú a aktualizujú, vždy sa uistite, že objednávate správnu plynovú zmes požiadaním o úroveň objemových percent, pretože v niektorých prípadoch je žiadanie percentuálnej hodnoty LEL nejednoznačné.

 

Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Litaratúra

Recyklátor
Stiahnuť PDF (149 KB)

Non-refillable canisters (EN)
Download PDF (2.75 MB)