Non-refillable cylinders - light, convenient and easy to use. Your mixtures, everywhere with no hassle at all.

Prehľad

Jednorazové tlakové fľaše, tiež známe ako kanistre, sa bežne používajú na funkčné testovanie detekcie plynov, ako aj analytického vybavenia, teda v podmienkach, kde je rozhodujúca prenosnosť, alebo nízka spotreba plynu.

Mnohé zmesi, reaktívne aj nereaktívne, vrátane všetkých bežných štvorzložkových plynov (Quad Gas) a testovacích plynov sú dostupné skladom a zmesi na objednávku je možné dodať s minimálnou čakacou dobou. Zmesi plynov sú zmiešavané gravimetricky a v kombinácii s pokročilými technikami prípravy tlakových fliaš spoločnosti Air Products zabezpečujú presný pomer zložiek zmesí, optimálnu stabilitu a maximálnu životnosť na sklade.

Jednorazové tlakové fľaše spoločnosti Air Products sú ideálnym riešením v nasledujúcich situáciách:

Komplexné výrobné riešenie zabezpečuje maximálnu kontrolu kvality od príjmu surovín až po laboratóriá, ktoré vykonávajú záverečné kontroly kvality a analýzu hotových zmesí plynov.

Pretože je každá pripravená zmes pre jednorazové tlakové fľaše samostatne certifikovaná a pri každom použití odkazuje na ďalšie, je zaistená dohľadateľnosť podľa národných noriem, ale taktiež kompletná výrobná dohľadateľnosť.

 

“Osobné, prenosné a pevné zariadenia na detekciu plynov sa často používajú v mnohých aplikáciách kriticky dôležitých pre bezpenosť, pričom tieto prvky sú často vystavené drsnému prostrediu a drsným pracovným podmienkam. Prvok určený na snímanie plynu v rámci tohto zariadenia je pravdepodobne najkrehkejším a najdôležitejším komponentom a keby došlo k jeho poruche, celé zariadenie by bolo nepoužiteľné. Na zabezpečenie správneho vykonania nárazového testu je dôležité vybrať vhodný testovací plyn a ako aktívny člen asociácie CoGDEM si je spoločnosť Air Products toho vedomá. Spoločnosť sa podieľala na príručke k detekcii plynov CoGDEM, novej referenčnej príručke v pevnej väzbe, ktorá vysvetľuje osvedčené postupy a poskytuje pomoc pri výbere vhodných testovacích plynov a zariadení.”

Leigh Greenham, riaditeľ CoGDEM

Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Litaratúra

Recyklátor
Stiahnuť PDF (149 KB)

Non-refillable canisters (EN)
Download PDF (2.75 MB)