Non-refillable cylinders - light, convenient and easy to use. Your mixtures, everywhere with no hassle at all.

Rozsiahly sortiment, ktorý uspokojí všetky Vaše potreby

Sortiment tlakových fliaš

Najmenšia tlaková fľaša aerosólového typu s kapacitou plynu 10 litrov (X1.0A) poskytuje to najlepšie z hľadiska prenosnosti a jednoduchosti použitia. Je dokonale vhodný na použitie v prípadoch, kde sa vyžadujú malé objemy plynu, a ideálne vhodný na zmesi nereaktívnych plynov. Skladovateľnosť zmesí je u nej až 3 roky, vďaka čomu predstavujú ideálne riešenie pre nízku občasnú spotrebu. Nachádza rozsiahle uplatnenie v oblastiach kalibrácie prístrojov a detekcie úniku chladiva.

34-litrová plynová kapacita (X0.9A) predstavuje najmenšiu jednorazovú tlakovú fľašu v rámci sortimentu kanistrov vybavených univerzálnym pripojením C10. Táto hliníková tlaková fľaša s vysokou špecifikáciou, v kombinácii s pokročilými procesmi spracovania, je vhodný na všetky typy zmesí vrátane sírovodíka a iných vysoko reaktívnych komponentov. Pripojenie C10 uľahčuje použitie so širokou škálou zariadení na reguláciu plynu na rôzne aplikácie vrátane kalibrácie a funkčného testovania zariadení na detekciu plynov.

Tlaková fľaša s objemom 58-litrov plynu (X1.6A) predstavuje druhú najmenšiu jednorazovú tlakovú fľašu vybavenú ventilom C10. Vďaka jedinečným vlastnostiam podporuje táto fľaša vysoko stabilné „štvorzložkové“ plynové zmesi používané v oblasti detekcie plynov.

Tlaková fľaša s kapacitou plynu 110-litrov(X1.6A) predstavuje to najlepšie z hľadiska nákladovej efektívnosti a je v rámci svojho sortimentu najväčšou fľašuo z hľadiska obsahu. Vďaka svojmu vyššiemu plniacemu tlaku obsahuje dvakrát toľko plynu ako 58-litrová fľaša, pritom má rovnaké fyzické rozmery. Táto mimoriadne obľúbená tlaková fľaša je navrhnutá pre nereaktívne aj reaktívne typy zmesí vrátane sírovodíka, oxidu siričitého a oxidu dusičitého. Nachádza široké uplatnenie v rozsiahlom spektre aplikácií, ako je priemyselná hygiena a kalibrácia prístrojov, kde sa dodáva vysoký objem plynu bez zhoršenia prenosnosti a jednoduchosti použitia.

Cieľom spoločnosti Air Products je neustále dodávať najlepšie technické riešenia podľa konkrétnych potrieb. Ako alternatívu k opakovane naplniteľným tlakovým fľašiam dokážeme obrovský sortiment kalibračných plynových zmesí a plynov vysokej čistoty dodať v jednorazových tlakových fľašiach.


“Zúčastňujem sa na inštalácii, uvádzania do prevdzky a údržby širokej škály zariadení na detekciu plynov v mnohých sektoroch trhu. To, že sortiment produktov spoločnosti Air Products pokrýva všetky požiadavky na horľavé, toxické, štvorzložkové a korozívne plyny pre tento trh, je pre nás veľmi dôležité.”

Patrice Meyer, riaditeľ, Autochim

Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Litaratúra

Recyklátor
Stiahnuť PDF (149 KB)

Non-refillable canisters (EN)
Download PDF (2.75 MB)