Non-refillable cylinders - light, convenient and easy to use. Your mixtures, everywhere with no hassle at all.

Spoľahlivosť, fohľadateľnosť
a certifikácia

Podobne ako všetky kalibračné plyny vyrábané spoločnosťou Air Products sú jednorazové tlakové fľaše dohľadateľné podľa národných noriem a sú vybavené certifikátom o analýze podľa normy ISO 6141. Mimoriadne bohaté skúsenosti spoločnosti Air Products v oblasti výroby zmesí, ako aj rozsiahla akreditácia získaná laboratóriami spoločnosti predstavujú dodatočnú záruku pre používateľa týchto zmesí.

Zmesi plynov sú zmiešavané gravimetricky a v kombinácii s našimi pokročilými technikami prípravy tlakových fliaš zabezpečujú presný pomer zložiek zmesí, optimálnu stabilitu a maximálnu životnosť na sklade.

 

 

Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Litaratúra

Recyklátor
Stiahnuť PDF (149 KB)

Non-refillable canisters (EN)
Download PDF (2.75 MB)