Non-refillable cylinders - light, convenient and easy to use. Your mixtures, everywhere with no hassle at all.

Technológia

Pokročilá výrobná technológia používaná v našich výrobných závodoch nám umožňuje dodávať viac než len vysokokvalitné plynové zmesi v jednorazových tlakových fľašiach. Naši zákazníci potrebujú s istotou vedieť, že naše produkty spĺňajú všetky legislatívne predpisy a poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť pre rad kritických aplikácií. Na splnenie týchto cieľov používa spoločnosť Air Products rad technológií a pokročilých výrobných metód a čerpá z viac ako 40-ročných skúseností v oblastí výskumu a vývoja na poli výroby plynových zmesí.

Konštrukcia tlakových fliaš

Používané kanistre sa veľmi starostlivo vyberajú, aby boli vhodné pre plyn, ktorý budú obsahovať. Použité materiály, povrchová úprava, vnútorné vyhotovenie a špeciálne vnútorné nátery sú skombinované tak, aby naše jednorazové tlakové fľaše podporovali presne certifikované a stabilné plynové zmesi. Tieto kroky sú veľmi dôležité, pretože aj stopové množstvá vlhkosti a iných nečistôt absorbované z povrchu kanistra môžu výrazne zmeniť zloženie mnohých plynových zmesí. Zvlášť to platí pri jednorazových kanistroch, pretože pomer plochy vnútorného povrchu k obsahu plynu je veľmi vysoký.

Metalurgia je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť zmesí v jednorazových kanistroch. Spoločnosť Air Products uskutočnila rozsiahly výskum s cieľom nájsť optimálny materiál, ktorý by zabezpečil dlhodobú stabilitu takýchto plynových zmesí v kanistroch, a to aj zmesí zahrňujúcich vysoko reaktívne komponenty, ako je sírovodík. Niektoré zliatiny kovov negatívne vplývajú na stabilitu a spoľahlivosť zmesí. Vedúci technickí pracovníci spoločnosti Air Products rozumejú metalurgii a jej účinkom na zloženie plynových zmesí. Môžeme s istotou vyhlásiť, že naša technológia a metódy náteru tlakových fliaš sú najlepšie na svete.

Vďaka svojim jedinečným výhodám sa jednorazové kanistre distribuujú a používajú po celom svete. Často ich výrobcovia príslušenstva (OEM) opätovne predávajú koncovým používateľom. Všetky strany zapojené do dodávateľského reťazca, bez ohľadu na to, kde vo svete sa nachádzajú, rozhodne potrebujú s istotou vedieť, že naše jednorazové kanistre v plnej miere spĺňajú požiadavky príslušných medzinárodných a miestnych právnych predpisov.

Všetky kanistre spoločnosti Air Products v plnej miere spĺňajú požiadavky všetkých príslušných európskych právnych predpisov. Väčšie 34-litrové, 58-litrové a 110-litrové kanistre spĺňajú požiadavky noriem EN 12205, ISO11118 a sú na základe toho označené značkou π.

Náš najmenší jednorazový kanister je klasifikovaný ako aerosólový kanister. 10-litrové aerosólové kanistre dodávané spoločnosťou Air Products spĺňajú požiadavky smernice 75/324/EHS v zmysle referencie v ADR 2011, časť 6.2.6.4.

Konštrukcia ventilov

Ventily „C10“ z nehrdzavejúcej ocele používané na našich 34-litrových, 58-litrových a 110-litrových kanistroch majú patentovanú konštrukciu, ktorá fyzicky zabraňuje opätovnému naplneniu kanistrov. Technológia fyzického zabránenia opätovného naplnenia kanistrov je dôležitou súčasťou zhody s právnymi predpismi. Podľa normy EN12205 musia byť jednorazové kanistre vybavené jednorazovými ventilmi, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN 13340. Značka π na kanistroch znamená, že spĺňajú ustanovenia smernice o prepravovateľných tlakových zariadeniach (TPED).

Výrobná technológia

Kalibračné plynové zmesi v jednorazových kanistroch sa vo všeobecnosti vyrábajú gravimetricky v opakovane plniteľných tlakových fľašiach, čo zahŕňa pridávanie plynov podľa hmotnosti s použitím mimoriadne presných váh sledovateľných podľa medzinárodných noriem. Potom pomocou špeciálnych plniacich panelov s vysokou integritou sa tieto zmesi prelejú do ľahkých jednorazových tlakových fliaš. Všetky aspekty výroby plynových zmesí sa koordinujú v našom plne integrovanom závode na výrobu špeciálnych plynov vo Veľkej Británii, čo znamená, že máme absolútnu kontrolu nad výrobou zmesí od začiatku až do konca.

Každý jeden typ zmesi, ktorý ako súčasť v sebe zahrňuje reaktívny plyn, prechádza analytickým overovaním prostredníctvom štatistickej dávkovej analýzy. Príkladom reaktívneho komponentu je sírovodík, ktorý sa hojne používa v priemyselnej hygiene pri overovaní zariadení na detekciu plynov. Tento úkon vykonáme niekoľkokrát od doby naplnenia po dobu vlastnej expedície, pretože stabilita a spoľahlivosť zmesi je pre našich zákazníkov mimoriadne dôležitá.

Sortiment zmesí a typov zložiek ponúkaných v jednorázových tlakových fľašiach je pestrý. Mnohé si vyžadujú špecifické metódy zaobchádzania.Aby to bolo možné dosiahnuť, naša spoločnosť využíva najmodernejšie plniace zariadenia. Patria k nemu priemyselné pece, ktoré dokážu vytvoriť a urýchliť extrémne podmienky používania. Následne s odstupom času analyticky overujeme stabilitu našich kanistrov. Len potom si môžeme byť istí, že sú zmesi stabilné a môžu byť sprístupnené našim zákazníkom.

Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Litaratúra

Recyklátor
Stiahnuť PDF (149 KB)

Non-refillable canisters (EN)
Download PDF (2.75 MB)