BIP® technology

Wodór BIP®
zastosowanie wodoru w laboratorium jest teraz bardziej bezpieczne.
Dowiedz się więcej

Zapytaj ekspertów
Poznaj odpowiedzi naszych ekspertów na często zadawane pytania lub zadaj im własne pytanie.
Dowiedz się więcej

Gazy specjalne - strona główna → Air Products - strona główna →

Gazy BIP® – redukcja kosztów: więcej użytecznego gazu

Zwiększenie wydajności i redukcja całkowitego kosztu

W ciągu wielu lat użytkownicy setek tysięcy butli BIP® z helem, azotem, wodorem i argonem znacząco zredukowali koszt poprzez:

 1. Eliminację zewnętrznych filtrów liniowych
 2. Zmniejszenie liczby problemów do rozwiązania
 3. Wydłużenie czasu życia kolumn chromatogrficznych
 4. Zwiększenie ilości użytecznego gazu przypadającego na każdą butlę

Czasem wydajność i poprawa w obszarze kosztów mają charakter wzrostowy, ale wiele małych ulepszeń po pewnym czasie zawsze prowadzi do znaczących całkowitych oszczędności w perspektywie długofalowej.

1. Eliminacja zewnętrznych filtrów liniowych

Czy kiedykolwiek zastanawiacie się nad łącznymi kosztami związanymi
z zakupem i utrzymaniem zewnętrznych filtrów liniowych?
Likwidując potrzebę stosowania układu filtrów liniowych, gazy BIP® eliminują:

Koszty bezpośrednie

 • Inwestycje w sprzęt i komponenty związane z układem filtrów liniowych
 • Robociznę podczas instalacji
 • Koszty regularnej wymiany filtrów
 • Koszty transportu i obsługi
 • Koszty utylizacji
Koszty pośrednie

 • Czas na zamówienie komponentów zamiennych (zaopatrzenie, laboratorium, obsługa wierzytelności)
 • Robocizna podczas wewnętrznej obsługi i dostawy
 • Czas administracyjny przeznaczony na omówienie
  i zaplanowanie wymiany
 • Czas i robocizna podczas wymiany
 • Czas na stabilizację aparatury
 • Czas i robocizna podczas prób ciśnieniowych armatury
 • Czas na aktualizację dziennika konserwacji
 • Czas i robocizna podczas utylizacji filtrów

Oszczędności mogą być różne dla różnych laboratoriów – średnio oszczędności na użytkowanym gazie wynoszą 25% dzięki eliminacji zewnętrzych filtrów liniowych. Należy także pamiętać o tym, że kilka różnych działów (zaopatrzenie, obsługa wierzytelności, spedycja, magazyny) może poprawić wydajność i zmniejszyć koszty ogólne w przypadku zastąpienia zewnętrznych filtrów liniowych gazami BIP®.

"Odnotowaliśmy 75% spadek kosztów konserwacji i czyszczenia ECD"

— Kontraktowe laboratorium analityczne w Letmathe, Niemcy — Lobbe GmbH

2. Mniejsza ilość problemów do rozwiązania

Gazy do chromatografii gazowej, filtry liniowe, sama aparatura GC czy też badana próbka – mogą być przyczyną problemów w zachowaniu się linii bazowej. Jeśli linia bazowa wymyka się spod kontroli, technik zwykle próbuje rozwiązać problem zaczynając od dostawy gazu. Zanim zostaną zamówione
i zamontowane nowe filtry liniowe, a butla wymieniona na nową, może minąć kilka dni. Co gorsza, po wydaniu pewnej kwoty pieniędzy i straceniu czasu na weryfikację jakości dostarczanego gazu, problem może nadal istnieć. Gazy BIP® mogą pomóc w zaoszczędzeniu zarówno pieniędzy jak i czasu, eliminując parametr związany z jakością dostarczanego gazu z równania dotyczącego rozwiązania zaistniałego problemu. Gazy BIP pozwalają skupić się na znalezieniu rzeczywistej przyczyny zaistniałego problemu i tym samym skrócić do mínimum czas przestoju aparatury.

3. Wydłużenie czasu życia kolumny

Zanieczyszczenia gazu nośnego, takie jak tlen i woda, mogą powodować niszczenie fazy stacjonarnej kolumn chromatograficznych, co prowadzi ostatecznie do pogorszenia jakości prowadzonych analiz , przez to kolumna staje się niezdatna do dalszego użytku i jest konieczna jej wymiana.
Z powodu wyjątkowej czystości gazy BIP® znacząco wpływają na przedłużenie czasu życia kolumny, co przekłada się na konkretne oszczędności finansowe.

Test czasu życia kolumny - LGC

"Odkryliśmy, że gazy BIP przyczyniły się do zwiększenia długowieczności kolumn polisiloksanowych. Przewiduje się również, że okresy eksploatacji wydłużą się ponad czterokrotnie w porównaniu do okresów eksploatacji tych kolumn przy zastosowaniu standardowych gazów technicznych mających zdecydowanie gorsze poziomy zanieczyszeń w ppm dotyczace tlenu. Przyjęcie takiego rozwiazania wiąże się z uzyskaniem 70% oszczędności w kosztach eksploatacji kolumn”.

Dr. Anthony M. Edge, UK Laboratory of the Government Chemist [LGC]

4. Lepsze wykorzystanie produktu w przeliczeniu na każdą butlę

Większość techników zajmujących się chromatografią gazową unika opróżniania butli gazowej do końca. Powodem jest znaczący wzrost stężenia zanieczyszczeń w gazie , pojawiający się gdy ciśnienie spada poniżej 500 psig (34 barg). Opróżnianie butli do końca skraca zatem okres użytkowania filtrów liniowych i zwiększa prawdopodobieństwo pokrycia wewnętrznych elementów reduktorów i przewodów instalacji gazowej zanieczyszczeniami organicznymi (takimi jak np. oleje), które to odparowują wraz z wodą ze ścianek wewnętrznych butli, w momencie gdy mocno spada ciśnienie we wnętrzu butli.

Stężenie wody (H2O) w BIP®

Jakość gazu w butlach BIP® nie zmienia się wraz ze spadkiem ciśnienia
w butli. W związku z tym w butli BIP® znajduje się więcej użytecznego gazu w stosunku do standardowej butli, co przekłada się na dodatkowe oszczędności.

Butle BIP® pozwalają na wyeliminowanie problemu związanego
z pogorszeniem parametrów gazu pod koniec używania butli, tak jak pokazano na powyższym wykresie półlogarytmicznym, przedstawiającym zależność stężenia pary wodnej w azocie od ciśnienia. Górna krzywa ilustruje, jak stężenie pary wodnej w standardowej butli zmienia się od około 3000 ppb (200 barg) przy wysokim ciśnieniu, osiąga 30 ppm przy około 300-400 psig (21-28 barg), a następnie gwałtownie rośnie gdy ciśnienie w butli spada do zera.

Dla porównania, dolna linia na wykresie ukazuje, że stężenie pary wodnej
w azocie wbutli BIP® jest stałe w funkcji ciśnienia. Oczywiście w przypadku butli BIP® parametry zanieczyszczeń podawanego gazu od początku do końca są utrzymywane na bardzo niskich poziomach. Wewnętrzny wbudowany filtr gwarantuje, że powyższe parametry nie przekroczą limitów podanych
w specyfikacji dostarczonego gazu w żadnym momencie podczas zużywania butli. Dzięki temu w zależności od ciśnienia, przy jakim zwykle wymienia się butle, z każdej butli można uzyskać maksymalnie do 20% więcej użytkowego gazu.

Air Products Sp. z o.o.
Jeśli chcesz złożyć zapytanie lub wniosek, prosimy o wypełnienie formularza:
GetGas Hotline
077 405 45 46

Literatura

BIP® Technologia: the highest purity gases consistently
Download PDF (532 KB)

Eksperyment przeprowadzony przez NASA i University of Stanford wykazał, że hel BIP® potwierdza przewidywania Einsteina
Przeczytaj więcej →