BIP® technology

Wodór BIP®
zastosowanie wodoru w laboratorium jest teraz bardziej bezpieczne.
Dowiedz się więcej

Zapytaj ekspertów
Poznaj odpowiedzi naszych ekspertów na często zadawane pytania lub zadaj im własne pytanie.
Dowiedz się więcej

Gazy specjalne - strona główna → Air Products - strona główna →

Technologia butli BIP®, czysty geniusz od początku do końca

Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen

Unikalna technologia BIP® to autonomiczny system oczyszczający składający się ze specjalnie zaprojektowanego zaworu i filtra oczyszczającego. System BIP® oczyszcza gaz pod wysokim ciśnieniem w przeciwieństwie do zewnętrznych filtrów liniowych.

Dzięki technologii BIP® gaz wydostający się z butli posiada znacznie niższe poziomy zanieczyszczeń w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych.

  • Gwarantowane najniższe poziomy zanieczyszczeń
  • Zaledwie < 10 ppb dla węglowodorów, <10 ppb dla O2
    i <20 ppb dla H2O
  • Koniec problemów i kosztów związanych ze stosowaniem zewnętrznych filtrów liniowych

Jak działają butle BIP®

Technologia BIP® to kompletny system oczyszczania umieszczony we wnętrzu butli. Składa się on z filtra oczyszczającego i opatentowanego zaworu. Butla napełniania jest czystym gazem przez specjalny zawór obejściowy. Gaz wydostając się z butli przechodzi przez filtr oczyszczający gdzie jest dodatkowo doczyszczany.

Filtr oczyszczający

Filtr oczyszczający usuwa z gazów obojętnych tlen, wodę, węglowodory, halokarbony , tlenek węgla i dwutlenek węgla. Filtr ma kontakt wyłącznie
z wysokiej jakości gazem i jest szczelnie zamknięty w butli, w atmosferze obojętnej pod wysokim ciśnieniem.

Nasze specyfikacje i gwarancje opierają się na obszernych szczegółowych danych empirycznych pochodzących z badań kontrolnych. Weryfikujemy działanie każdego układu oczyszczającego podczas produkcji i sprawdzamy go ponownie po zainstalowaniu w butli. Dużą zaletą powyższej technologii jest to że nie ma potrzeby regenerowania układu oczyszczającego przy każdym ponownym napełnianiu butli BIP® . Ciągły pełny program kontroli jakości śledzi faktyczny stan jakości gazu z butli w odniesieniu do liczby cykli napełnienia danej butli. Ponieważ znamy właściwości filtra, rzeczywiste stężenia zanieczyszczeń w naszych gazach i liczbę napełnień butli, możemy dokładnie określić i zagwarantować żywotność naszego układu oczyszczającego z wyjątkowo wysoką precyzją.

Unikalny zawór

Unikalny zawór spełnia dwie funkcje , z jednej strony chroni układ oczyszczający znajdujący się we wnętrzu butli przed przypadkowym zanieczyszczeniem które mogłoby się dostać wraz z powietrzem atmosferycznym; z drugiej strony chroni instalację gazową użytkownika.

Zawór zwrotny ( zawór jednokierunkowy ) chroni zarówno układ oczyszczający, jak i wnętrze butli przed jakimkolwiek gazem który u wylotu zaworu butlowego posiadałby ciśnienie wyższe niż ciśnienie w butli.

Zawór zwrotny działa także jako zawór ciśnienia resztkowego. Zamyka się, jeśli ciśnienie spadnie do ok. 50 psig (3 barg), utrzymując w butli przez cały czas dodatnie ciśnienie. W przeciwieństwie do konwencjonalnych butli nie można zatem całkowicie opróżnić butli BIP®, podczas gdy przy otwartym zaworze butli konwencjonalnej narażamy jej wnętrze na kontakt z atmosferycznym O2 i H2O.

Zawór butli BIP® zawiera w sobie dodatkową drogę przepływu gazu, do której dostęp można uzyskać za pomocą zaworu wtórnego lub obejściowego. Ta droga przepływu łączy wnętrze butli z wylotem zaworu, omijając drogę przepływu przez układ oczyszczający, dzięki czemu można napełniać butle BIP® z jego pominięciem.

Reduktor i układ płuczący

Aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia powietrzem atmosferycznym podczas wymiany butli, firma Air Products zaprojektowała specjalny układ zasilania w gazy przy użyciu butli BIP® . Zintegrowany system składa się
z reduktora przeznaczonego do pracy z gazami czystymi i umieszczonego powyżej układu płuczącego „T” (zaworu blokująco-wentylującego). Układ ten składa się z zaworu wentylującego V2 połączonego z rurką w kształcie litery „T” i wbudowanego zaworu odcinającego V1. Zespół ten łączy wylot zaworu butli z reduktorem butlowym. Zawór odcinający został umieszczony powyżej reduktora i chroni go przez kontaktem z powietrzem podczas wymiany butli. Zawór wentylujący znajduje się między zaworem odcinającym, a wylotem zaworu butli. Dzięki temu układowi płuczącemu „T”, odcinek między reduktorem a butlą można łatwo i wydajnie oczyścić za pomocą czystego gazu nośnego, zanim zostanie otwarty reduktor w celu podania gazu do urządzenia.

Procedura wymiany butli z układem płuczącym „T”:

 

Co mówią nasi klienci?

"... Nie ma innej możliwości sprawdzenia wydajności zewnętrznych filtrów liniowych niż poprzez czasochłonną metodę prób i błędów. Dodatkowe połączenia przewodów są również potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń
i nieszczelności. System BIP® oznacza mniej potencjalnych punktów nieszczelności, brak zewnętrznych filtrów liniowych i absolutny spokój umysłu o czystość gazu."

— Tony Rycroft, Analytical and Environmental Services Ltd.

Air Products Sp. z o.o.
Jeśli chcesz złożyć zapytanie lub wniosek, prosimy o wypełnienie formularza:
GetGas Hotline
077 405 45 46

Literatura

Technologia BIP®
Download PDF (532 KB)

Eksperyment przeprowadzony przez NASA i University of Stanford wykazał, że hel BIP® potwierdza przewidywania Einsteina
Przeczytaj więcej →