Výhody Freshline® Superfresh

Produkty po spracovaní postupom Freshline® Superfresh je možné uschovávať a distribuovať v zmrazenom stave. Je možné dodávať a rozmrazovať ich na objednávku, čo prináša do logistických procesov vyšší stupeň flexibility. Tento faktor vám môže pomôcť vysporiadať sa so sezónnymi špičkami alebo špecifickými potrebami vo výrobe a tak dosahovať úspory nákladov bez zníženia zdravotnej nezávadnosti alebo kvality produkcie.

Ak ste producentom mrazených potravín, vďaka tejto novinke sa vám otvára príležitosť vstúpiť na trh s čerstvými produktmi. Ak už vyrábate čerstvé produkty, môžete tento postup využiť na získanie výhod nákupom surovín vtedy, keď majú najlepšie ceny a spracovať ich neskôr podľa objednávok. Môžete tento postup uplatniť aj len na časť svojej produkcie (napríklad hotové jedlá).

Freshline® Superfresh sa dá využiť aj ako podpora vývoja nových produktov alebo jednoducho ako nástroj na obmedzenie potravinového odpadu a tým podporu splnenia cieľov v oblasti udržateľnosti.

Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com


Jon Trembley

Freshline® Superfresh – riešenia

prehrat' video