Informácie o potravinovom odpade

Existuje čoraz väčší nadbytok potravín a nikdy doteraz nemali zákazníci väčší výber. V spojitosti s touto hojnosťou a pestrosťou sa však celosvetovým problémom stal potravinový odpad, ktorý sa rovnako týka rozvinutých aj rozvojových krajín.

Podľa OSN → končí v Európskej únii ročne približne 100 miliónov ton potravinárskej produkcie v odpade. Na celosvetovej úrovni je množstvo odpadu také veľké, že podľa odhadov OSN rozvinuté krajiny vyhadzujú úhrnne ročne množstvo, ktoré sa takmer vyrovná ročnej produkcii v subsaharskej Afrike. Pod vplyvom týchto údajov a alarmujúcich výsledkov iných štúdií sa Európska komisia → rozhodla preskúmať možné spôsoby zníženia potravinového odpadu a zároveň určila stimuly na zníženie množstva požívateľných potravín v odpade v EÚ na polovicu do roka 2020. Členské krajiny EÚ v odvetviach výroby potravín a malopredaja sa už zapojili do tejto iniciatívy boja s potravinovým odpadom.

Zameranie spoločnosti Air Products na udržateľnosť → je v súlade s podnikovou stratégiou poskytovania služieb pre energetický priemysel, oblasť životného prostredia a rozvíjajúce sa trhy. Ciele spoločnosti v oblasti udržateľnosti obsahujú aj zníženie: skleníkových plynov, nebezpečného odpadu, spotreby vody a energie.

Freshline® Superfresh - je inovatívny postup spracovania a predstavuje náš čiastočný príspevok k ochrane životného prostredia a riešeniu nárokov, ktorým čelia naši zákazníci.

Informácie o potravinovom odpade – vedeli ste, že?

  • Potravinový odpad → predstavuje problém pre rozvinuté aj rozvojové krajiny.
  • Odhaduje sa, že tretina svetovej produkcie potravín nie je využitá.
  • V rozvojových krajinách vzniká 40 % odpadu tesne po zbere úrody a počas spracovania.
  • V priemyselných krajinách vzniká 40 % odpadu v maloobchode a u zákazníka.
Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com


Jon Trembley

Freshline® Superfresh – riešenia

prehrat' video