Porovnanie riešení Freshline® Superfresh so štandardným balením v ochrannej atmosfére

Produkcia chránená postupom Freshline® Superfresh má v porovnaní s produkciou balenou štandardným chladiarenským postupom MAP pri všetkých testovaných produktoch nasledujúce charakteristiky:

  • Celkový vzhľad, chuť a textúra sú porovnateľné.

  • Úroveň strát vody je porovnateľná.
  • Vo všetkých testovaných prípadoch výsledky ukázali, že produkt je možné bezpečne znovu zamraziť (ak sa rozmrazuje v správnych podmienkach).
  • Od umiestnenia produktu v chladiarenskom boxe má rovnakú dobu trvanlivosti (a v niektorých prípadoch aj dlhšiu), a to naviac k dobe, počas ktorej sa uchováva v zmrazenom stave!
Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com


Jon Trembley

Freshline® Superfresh – riešenia

prehrat' video