BIP® technology

Plyny BIP®– úspory nákladů:
více využitelného plynu

Dosáhněte vyšší produktivity a snižte své celkové výdaje

Během mnoha let dosáhli uživatelé statisíců lahví BIP® s heliem, dusíkem, vodíkem a argonem významných úspor nákladů, k nimž přispěly:

 1. Odstranění externích čističů
 2. Nižší výskyt problémů
 3. Vyšší životnost válce
 4. Více využitelného produktu na lahev

Někdy je zlepšení produktivity a snížení nákladů postupné, ale mnoho malých zlepšení vede z dlouhodobého hlediska vždy k výrazným celkovým úsporám.

1. Odstranění externích čističů

Přemýšleli jste již nad celkovými náklady souvisejícími s nákupem a údržbou externích čisticích zařízení? Odstraněním potřeby řad čističů plyny BIP® eliminují:

Hlavní náklady
 • Investice do hardwaru čisticích systémů a příslušných dílů
 • Práce vyžadovaná k provedení instalace
 • Náklady na pravidelnou výměnu hardware
 • Náklady na zasílání a manipulaci
 • Náklady na likvidaci
Vedlejší náklady
 • Čas potřebný pro objednání náhradních dílů (nákup laboratorní techniky, debetní položky)
 • Interní práce vyžadovaná k manipulaci a zajištění dodávek
 • Čas zaměstnanců administrativy k řešení a plánování výměn
 • Čas a práce vyžadované k provedení výměn
 • Čas vyžadovaný k vyvážení přístroje
 • Čas a práce vyžadované k provedení kontroly těsnosti spojovacích dílů
 • Čas potřebný k aktualizaci protokolu údržby
 • Čas a práce vyžadované k likvidaci čističů

Úspory budou pro každou laboratoř jiné — jedna laboratoř zaplatila 75% své spotřeby plynu eliminací systému čištění. Mějte také na paměti, že zvýšení produktivity a snížení režijních nákladů může při nahrazení vřazených řad čističů za plyny BIP® dosáhnout několik jiných oddělení [nákup, pohledávky, doprava, sklady].

"Zaznamenali jsme 75% snížení nákladů na čištění ECD a údržbu čističů."

— Smluvní analytická laboratoř v Letmathe, Německo – Lobbe GmbH

2. Nižší výskyt problémů

Přívod plynu GC i systém čištění, samotný přístroj a vzorek mohou zapříčinit základní problémy. Pokud se vyskytne problém u základních částí, chromatografisté obvykle zahájí řešení problémů u přívodu plynu. Do objednání a obdržení nových čisticích zařízení a výměny lahví může uplynout několik dní. Problém může navíc přetrvávat i po vynaložení času a peněz na ověření kvality přívodu plynu. Plyny BIP® mohou šetřit tyto prostředky tím, že lze přívod plynu kategoricky vyloučit z procesu řešení potíží. Tyto plyny snižují dobu odstávky přístroje, umožňují zacílit proces řešení problémů a zkracují čas potřebný k nalezení správné odpovědi.

3. Vyšší životnost válce

Nečistoty kyslíku a vlhkost v nosném plynu mohou rychle degradovat určité sloupce GC, což může vést k možnému selhání válce. V důsledku výjimečné čistoty plyny BIP® významně prodlužují životnost kolon, a přinášejí tak odpovídající velké úspory nákladů.

Zkouška životnosti kolony – LGC

„Zjistili jsme, že plyny BIP® přispěly k dlouhé životnosti kyanopropyl-polysiloxanových kolon. Bylo předpovězeno, že životnosti budou více než 4krát delší v porovnání se standardními třídami průmyslových plynů s úrovněmi znečištění kyslíkem několik ppm, což může vést až k 70% úsporám nákladů.“

Dr. Anthony M. Edge, UK Laboratory of the Government Chemist [LGC]

4. Více využitelného produktu na lahev

Většina chromatografistů se vyhýbá vyprázdnění plynové lahve, protože s poklesem tlaku pod hodnotu přibližně 34 bar(g) (500 psi(g)) se výrazně zvyšují koncentrace nečistot. Vyprázdnění lahve snižuje životnost vřazených čističů a zvyšuje pravděpodobnost potažení regulátorů a plynových potrubí organickými nečistotami (např. oleji), které se vypařují společně s vodou ze stěny lahve při poklesu tlaku v lahvi.

Koncentrace vody (H2O) v BIP®

Kvalita produktového plynu v lahvích BIP® zůstává při poklesu tlaku v lahvi neměnná. Takže je k dispozici více využitelného plynu na lahev, což vede k úsporám nákladů.

Lahve BIP® mohou tento problém odstranit, jak dokládá semilogaritmický graf koncentrace vodní páry v dusíku při poklesu tlaku v lahvi na nulovou hodnotu (viz výše uvedený obrázek). Horní křivka ukazuje, že počáteční koncentrace vlhkosti ve standardní lahvi dosahuje přibližně 3000 ppb při vysokém tlaku (200 bar(g)) a poté vzroste na téměř 30 ppm při tlaku přibližně 21–28 bar(g) (300–400 psi(g)) a pokračuje prudce vzhůru při vystavení lahve atmosférickému tlaku.

Oproti tomu spodní přímka v grafu ukazuje, že koncentrace vody v dusíku z lahve BIP® se s poklesem tlaku v lahvi nezměnila. U lahve BIP® a dodávaného plynu dochází samozřejmě od začátku k dohlížení na velmi nízké úrovně atmosférického a organického znečištění. Čisticí zařízení poté zaručí, že výsledný plyn v žádném okamžiku během spotřeby obsahu lahve nepřekročí dané specifikace. Výsledek – v závislosti na tlaku, při kterém obvykle lahve měníte, můžete z každé lahve získat až o 20 % více použitelného plynu.

Air Products spol. s r.o.
J. Š. Baara 2063/21
405 02 Děčín

800 100 700
infocz@airproducts.com

Dodatecné informace

BIP® Oddělení technologií : the highest purity gases consistently
Download PDF (532 KB)

Při experimentu prováděném agenturou NASA a Stanfordskou univerzitou helium v lahvi BIP® potvrdilo, že Einsteinovy předpovědi byly správné
Další informace →