BIP® technology

Údržba čističe již není nutná

Při použití plynů BIP® můžete zcela vyřadit stávající řadu čističů a jejich údržbu. Naše plyny jsou přinejmenším tak čisté na výstupu přes ventil jako plyny opouštějící externí a v nejlepší kvalitě udržované čističe. Čištění plynů věnujeme velkou pozornost; jediné, o co se musíte postarat, je kvalitní přímé propojení mezi lahví a zadní stranou zařízení. Lahve BIP® lze rovněž použít pro rozvodné plynové potrubí pro více zařízení, čímž je možné uspokojit potřeby všech bez řady čističů.

Asi není lehké si představit, že je možné skutečně používat tlakovou lahev bez nutnosti mít zapojenou soustavu čističů. Je to změna ve stylu práce, která je pro mnohé chromatografisty těžká. Dokud si to nepřipustíte, doporučujeme vám ještě jednou provést preventivní údržbu čističů. Sledujte je, zatímco používáte produkty BIP®. Po roce si položte otázku, proč je ještě pořád používáte. Většina chromatografistů používajících produkty BIP® dosahuje po odstranění čističů ještě lepších analytických výsledků – plyny BIP® jsou tak čisté, že většina čističů ve skutečnosti přidává nečistoty zpět do proudu plynu.

Pokud chcete mít dobrý pocit z ochrany, kterou vám poskytují, nechejte si je. Ale už je nikdy nebudete muset vyměňovat! Spočítali jsme, kolik lahví helia je vyžadováno k dosažení konce životnosti pěti různých komerčně dostupných čističů kyslíku, přičemž jsme použili helium z lahví BIP® a také helium od společnosti Air Products čtyř standardních tříd. Níže uvedené výsledky dokazují, že při použití lahví BIP® lze životnost čističe prodloužit nejméně 100krát.

„Operátoři plynové chromatografie často věnují čističům velmi malou pozornost. Je obtížné zkontrolovat, zda stále pracují správně, a jejich údržba je zřídka prováděna v souladu se specifikacemi. Plyny používající technologii BIP® snižují námahu související s údržbou v laboratoři plynové chromatografie.“

— Dr. Frank David, Výzkumný ústav pro chromatografii

Od složitého potrubí bez technologie BIP® (nahoře) po jednoduché potrubí s touto technologií (dole):

Bez vestavěného čističe

S vestavěným čističem

Co říkají naši zákazníci

„Přechod na technologii lahví BIP® je velmi snadný, protože současný systém nevyžaduje žádnou úpravu.“

Dr. Frank David, vedoucí výzkumu a vývoje, Výzkumný ústav pro chromatografii, Belgie 

Air Products spol. s r.o.
J. Š. Baara 2063/21
405 02 Děčín

800 100 700
infocz@airproducts.com

Dodatecné informace

Technologie BIP®:
Vysoce čisté plyny
Download PDF (532 KB)

Při experimentu prováděném agenturou NASA a Stanfordskou univerzitou helium v lahvi BIP® potvrdilo, že Einsteinovy předpovědi byly správné
Další informace →