BIP® technology

Technologie v lahvi BIP®, dokonalé řešení, uvnitř i vně

Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen

Unikátní technologie BIP® je samostatný čisticí systém, který se skládá ze speciálně navrženého ventilu
a čisticího lože. Systém BIP® čistí plyn za vysokého tlaku, na rozdíl od externích čističů, čímž dosahuje výrazně nižších úrovní nečistot těsně předtím, než plyn opustí lahev.

  • Jsou zaručeny nejnižší úrovně nečistot
  • Pouze < 10 ppb celkových uhlovodíků,
    < 10 ppb O2 a < 20 ppb H2O
  • Už žádné komplikace a náklady související s externími čističi

Princip funkce lahve BIP®

Technologie BIP® je úplný čisticí systém, který je umístěn uvnitř lahve. Sestává z čisticího lože a patentovaného ventilu. Plyn s velmi vysokou čistotou při plnění obchází čistič. Poté je čištěn na odběru přes čisticí lože.

Čisticí lože

Čisticí lože odstraňuje z inertních plynů kyslík, vlhkost, uhlovodíky, halogenuhlíky a oxid uhelnatý. Čisticí lože přichází do styku jen s našimi vysoce kvalitními plyny, je pod vysokým tlakem a v inertní atmosféře utěsněno v tlakové lahvi.

Naše specifikace a záruky jsou založeny na rozsáhlých empirických údajích z řízených studií. Ověřujeme funkčnost všech čisticích souprav během výroby a kontrolujeme je i poté, co jsou namontovány do lahví. Čističe nemusíme regenerovat při každém opětovném plnění lahve BIP®. Prostřednictvím programu komplexní průběžné kontroly kvality je sledována aktuální funkčnost lahví s ohledem na počet cyklů opětovného plnění. Vzhledem k tomu, že známe vlastnosti čističe, skutečné koncentrace nečistot v našich plynech a počet opětovných naplnění lahve během její životnosti, můžeme mít pod kontrolou a zaručovat životnost čističů podle mimořádně přísné specifikace.

Unikátní ventil

Unikátní ventil sestává ze dvou součástí, které ochraňují vestavěný čistič před kontaminací vzduchem nebo z výrobní linky uživatele:

Pojistný ventil (zpětný ventil) chrání čistič i vnitřek lahve před jakýmkoli plynem, který se může vyskytovat v místě výpusti ventilu při tlaku, který je vyšší než tlak v lahvi.

Pojistný ventil rovněž slouží jako ventil zbytkového tlaku. Uzavře se, jakmile tlak v lahvi klesne pod 50 psig (3 barg), přičemž v lahvi zůstane za všech okolností pozitivní tlak. Lahev BIP® nelze tedy, na rozdíl od běžných lahví, zcela vyprázdnit a její vnitřek nemůže být náhodně vystaven atmosférickému kyslíku (O2) a vodě (H2O), pokud by ventil lahve měl zůstat otevřený.

Ventil lahve BIP® rovněž zahrnuje další cestu průtoku plynu, která je přístupná pomocí sekundárního neboli obtokového ventilu. Tato cesta průtoku spojuje vnitřek lahve s výpustí ventilu a obchází cestu průtoku do čističe, takže umožňuje opětovné plnění lahví BIP®, aniž by plyn procházel přes čistič.

Sestava čisticí odbočky T a regulátoru

Společnost Air Products z důvodu snížení rizika kontaminace vzduchem při výměně lahve speciálně navrhla systém přívodu plynu pro lahve BIP®. Integrovaný systém se skládá z analytického regulátoru a sestavy čisticího (neboli blokovacího a vypouštěcího) ventilu T umístěné před lahví a tvořené odvzdušňovacím ventilem na nástavci ve tvaru T a vřazeným uzavíracím ventilem. Tento systém propojuje ventil lahve a regulátor od společnosti
Air Products. Uzavírací ventil je instalován těsně před regulátorem a chrání jej před vystavením vzduchu při výměně lahve. Odvzdušňovací ventil je mezi uzavíracím ventilem a výstupem z ventilu lahve. Při použití této sestavy čisticí odbočky T lze sekci plynového potrubí mezi regulátorem a lahví snadno
a účinně vyčistit čistým nosným plynem před otevřením regulátoru pro zajištění dodávky plynu do zařízení.

Postup výměny lahve s čisticí odbočkou T:

 

Co říkají naši zákazníci

"... je nemožné zkontrolovat výkonnost [čističe] kromě prostřednictvím časově náročného procesu eliminace. Další spojení trubek také představují potenciální zdroje ... kontaminace. Systém BIP® znamená méně potenciálních bodů úniku, žádné vřazené čističe, o které je potřebné se starat, a absolutní duševní pohodu, pokud jde o čistotu plynu.

— Tony Rycroft, Analytical and Environmental Services Ltd.

Air Products spol. s r.o.
J. Š. Baara 2063/21
405 02 Děčín

800 100 700
infocz@airproducts.com

Dodatecné informace

Technologie BIP®:
Vysoce čisté plyny
Download PDF (532 KB)

Při experimentu prováděném agenturou NASA a Stanfordskou univerzitou helium v lahvi BIP® potvrdilo, že Einsteinovy předpovědi byly správné
Další informace →