BIP® technology

Technologie BIP®, přehled – revoluce v oblasti laboratorních plynů

Technologie BIP® s unikátní konstrukcí lahví a ventilů se používá k výrobě řady plynných produktů s velmi vysokou čistotou, která zaujímá přední místo na trhu. Plyny BIP® jsou dokonalé pro širokou řadu různých aplikací, v kterých je zásadní čistota plynu, jako jsou nosné plyny v plynové chromatografii (GC), kde zlepšují analytickou přesnost, zmenšují šum základní linie a snižují limity detekce. Mezi plyny s velmi vysokou čistotou, které jsou nejčastěji používány v laboratořích, patří helium, dusík, vodík a argon. Všechny tyto plyny jsou dostupné s technologií BIP®.

Výsledkem legislativních opatření a tvrdé konkurence je vyšší poptávka po ještě přesnějších a spolehlivějších analýzách velkého rozsahu složitých chemických sloučenin. Plyny BIP® mají úrovně nečistot pouhých 10 ppb celkových uhlovodíků, 10 ppb kyslíku a 20 ppb vlhkosti, což znamená, že poskytují nejnižší úroveň nečistot, která je dostupná. Plyny BIP® se staly analytickým standardem pro všechny aplikace, které vyžadují vysoce čisté plyny s trvale nízkými úrovněmi nečistot: plynová chromatografie, inertní vysoce kvalitní svařování a mnoho dalších aplikací. Pokud chcete zjistit, jaké výhody vám může technologie BIP® přinést, kontaktujte nás nebo získejte další informace kliknutím na jednu z níže uvedených možností.

  • Lepší analýzy
    Technologie BIP® vám poskytuje plyny, které jsou až 300krát čistší než běžné nosné plyny.
  • Nižší náklady
    Zásluhou nižšího obsahu kyslíku a vody se významně prodlužuje životnost chromatografických kolon. Nejen že ušetříte náklady na výměnu kolony, ale zkrátíte také prostoje.
  • Snadný přechod na lahve BIP®
    Stačí objednat plyny v lahvích BIP® místo v obvyklých lahvích – není vyžadováno žádné speciální vybavení. Velikost lahví a potrubní spoje jsou identické.

Oceněná technologie

Jedná se o úspěch, který v oboru dosáhl širokého uznání. Technologie BIP® obdržela v roce 2004 ve Velké Británii cenu Queens Award za inovaci a používají ji tisíce zákazníků v Evropě, včetně pěti největších výrobců analytických zařízení a národních laboratoří sedmi evropských zemí.

Air Products spol. s r.o.
J. Š. Baara 2063/21
405 02 Děčín

800 100 700
infocz@airproducts.com

Dodatecné informace

Technologie BIP®:
Vysoce čisté plyny
Download PDF (532 KB)

Při experimentu prováděném agenturou NASA a Stanfordskou univerzitou helium v lahvi BIP® potvrdilo, že Einsteinovy předpovědi byly správné
Další informace →