BIP® technology

Chcete čistotu, my ji máme

Čisticí technologie BIP® vám umožňuje používat argon, dusík, vodík a helium, které jsou až 300krát čistší než plyny v normálních lahvích.
Plyny Experis® s technologií BIP® jsou dostupné ve 3 jakostních třídách, které se vyznačují úrovněmi nečistot pouhých < 10 ppb celkových uhlovodíků,
≤ 10 ppb kyslíku a ≤ 20 ppb vlhkosti.

Plyn Helium Vodík
Třída BIP® BIP® ECD BIP® Plus BIP® BIP® Plus
O2 < 10 ppb < 10 ppb < 10 ppb < 100 ppb < 100 ppb
H2O < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb
THC* < 100 ppb < 100 ppb < 50 ppb < 10 ppb < 10 ppb
CO + CO2 < 0.5 ppm < 0.5 ppm < 50 ppb < 0.5 ppm < 50 ppb
H2 < 100 ppb
CFC** < 1 ppb
N2 < 1 ppm < 1 ppm < 100 ppb < 2 ppm < 0.2 ppm
Prohlášení o shodě Dávka Dávka Jednotlivě Dávka Jednotlivě
Plyn Dusík Argon
Třída BIP® BIP® ECD BIP® Plus BIP® BIP® Plus
O2 < 10 ppb < 10 ppb < 10 ppb < 10 ppb <10 ppb
H2O < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb
THC* < 100 ppb < 100 ppb < 50 ppb < 100 ppb < 50 ppb
CO + CO2 < 0.5 ppm < 0.5 ppm < 50 ppb < 100 ppb < 50 ppb
H2 < 1 ppm < 1 ppm < 50 ppb
CFC** < 1 ppb
N2 < 1ppm < 0.3 ppm
Prohlášení o shodě Dávka Dávka Jednotlivě Dávka Jednotlivě

* THC = jako CH4
** CFC= halogenované uhlovodíky

Trvalá čistota

Jako chromatografista plynu se můžete ptát, zda plyn v lahvích připojených
k vašim přístrojům neustále splňuje stanovenou úroveň čistoty. K osvědčení čistoty plynu se dodavatelé plynu spoléhají na statistickou kontrolu kvality
a dávkové testování. To znamená, že většina lahví není jednotlivě analyzována a dodavatel plynu ani koncový uživatel ve skutečnosti neznají úrovně nečistot. Mnoho chromatografistů instaluje k zařízení čisticí přístroje
k odstraňování nečistot (které se u každé lahve liší) a k ochraně přístrojů před „špatným plynem“ z vysoce znečištěné lahve, kterou nazýváme „špinavá“, a která se nevyskytuje často, nicméně její výskyt je reálný.

Ačkoliv řadově instalované čisticí přístroje mohou při čištění účinně zajistit kvalitu plynu, nejedená se o to nejlepší řešení:

  • Minimálně dvě instalace po směru toku posledního prvku čisticího systému nejsou kontrolovány.
  • Čisticí zařízení neodstraní kvalitně všechny nečistoty.
  • Může dojít k naplnění nebo vypotřebování čisticích zařízení, čímž dojde k úniku kontaminantů.
  • Kontrola činnosti čisticího zařízení vyžaduje čas a vybavení, které možná nemáte.
  • Řádná údržba čističů vyžaduje investice a práci. Likvidaci čističe je nutné pečlivě provést ekologickým způsobem, čímž se zvyšují náklady.
  • A ironicky, čisticí zařízení nezaručí zjištění špatné lahve. Nečistoty ze špatné lahve zachycené systémem čisticího zařízení se mohou dostat ven a znečistit systém i dlouho po výměně podezřelé lahve.

Vy, ani dodavatel plynu, nikdy nevíte, kdy takovou špatnou lahev obdržíte.

Z tohoto důvodu jsme vyvinuli technologii BIP®. Ta nám umožňuje zaručit nepřekonatelné specifikace čistoty pro úplně každou lahev BIP®, bez ohledu na čas a místo jejího objednání. Toto tvrzení je podloženo skutečností, že jsme navrhli kapacitu čisticího lože tak, aby byla vyšší než kapacita potřebná k vyhovění námi garantovaným specifikacím. Kapacita je ověřena přísnou kontrolou kvality. Patentovaný ventil lahve navíc brání náhodnému zpětnému proudění vzduchu během výměny nebo doplňování lahve.

Jedinečná čistota

Lahve BIP® poskytují nejvyšší dostupnou čistotu helia, dusíku, vodíku a argonu. Plyny Experis® s technologií BIP® se vyznačují úrovněmi nečistot pouhých < 10 ppb celkových uhlovodíků, < 10 ppb kyslíku a < 20 ppb vlhkosti.

Upozorňujeme, že tyto specifikace jsou uvedeny pro plyn jako produkt, nikoliv pro plyn v lahvi. Systém čističe BIP® zaručuje, že veškerý plyn opouštějící lahev, bez ohledu na stupeň jejího naplnění, splňuje tyto náročné specifikace. Oproti tomu plyn dodávaný v běžných lahvích často při nízkých tlacích nesplňuje uvedené specifikace, protože tyto hodnoty platí pouze pro lahev, která je plně pod tlakem. Pouze u plynů BIP® lze zaručit splnění specifikací, i když je tlak v lahvi nižší než 34 barg (500 psig).

Co říkají naši zákazníci

"Zásluhou delší životnosti katalyzátoru a zkrácené odstávky na regeneraci jsme výrazně zlepšili výkonnost našich rukavicových skříní. Nedoporučujeme nic jiného než technologii lahví BIP® a její velmi nízké hladiny H2O a O2."

Arend Kooi, obchodní ředitel společnosti MBRAUN Glove Boxes, BFI OPTILAS B.V., Nizozemsko.

"Provedli jsme analýzu metylesterů mastných kyselin v kyanopropyl-siloxanové koloně pomocí detektoru FID a helia jako nosného plynu. Nosný plyn pocházející z lahví BIP® společnosti Air Products poskytoval stabilnější kvalitu kolony po delší časové období."

— Dr. Frank David, Výzkumný ústav pro chromatografii

Air Products spol. s r.o.
J. Š. Baara 2063/21
405 02 Děčín

800 100 700
infocz@airproducts.com

Dodatecné informace

Technologie BIP®:
Vysoce čisté plyny
Download PDF (532 KB)

Při experimentu prováděném agenturou NASA a Stanfordskou univerzitou helium v lahvi BIP® potvrdilo, že Einsteinovy předpovědi byly správné
Další informace →