Non-refillable cylinders - light, convenient and easy to use. Your mixtures, everywhere with no hassle at all.

Hlavné aplikácie

Jednorazové tlakové fľaše sú najlepšou možnosťou v aplikáciách, kde sa bezpodmienečne vyžaduje prenosnosť a nízka hmotnosť. Sú veľmi užitočné tam, kde je požadovaný nízky objem plynu.

Niektoré z hlavných aplikácií, kde sú tieto jednorazové tlakové fľaše obzvlášť užitočné:

 

 • Detekcia plynov
  Detektory plynov zachraňujú životy, ale môžu zlyhať nebezpečným spôsobom, preto sú veľmi dôležité ich funkčné testy s použitím jednorazových tlakových fliaš. Jednorazové fľaše sa používajú na kalibráciu aj na funkčné testovanie zariadení na detekciu plynov.

  Detekcia plynov sa používa na vylepšenie rôznych aspektov bezpečnosti:
  – Vstup do stiesnených priestorov – zabezpečenie proti vstupu personálu do nebezpečných priestorov
  – Osobná ochrana
  – Detekcia únikov
  – Práca s otvoreným ohňom
  – Monitorovanie oblasti s ohľadom na potenciálne výbušné situácie, alebo únik toxického plynu

  Zavrieť X
  tell me more ...
 • Analýza atmosféry v potravinárstve
  Jednorazové tlakové fľaše používajú spracovatelia potravín na kalibráciu prístrojov k analýze atmosféry. Kontrolujú, používanie správnych zmesí pre balenie v ochrannej atmosfére.

  Zavrieť X
  tell me more ...
 • Detekcia úniku chladiva
  Jednorazové tlakové fľaše používajú špecializovaní dodávatelia alebo prevádzkoví operátori na testovanie zariadení na detekciu úniku chladív. Ich úlohou je zaistiť súlad s nariadeniami Európskej únie o použití freónov pre zníženie znečistenia škodlivými skleníkovými plynmi (freóny sú plyny poškodzujúce ozónovú vrstvu, ktorá obsahuje fluór)
  Prevádzkovatelia vykonávajú pevne naplánované kontroly únikov na určitých typoch zariadení, alebo inštalujú pevné systémy, pretože nesprávne fungujúce zariadenie stojí zákazníkov peniaze, ktoré musia vynakladať na produkt, dane a údržbu, okrem toho, že predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie.

  Zavrieť X
  tell me more ...
 • Vzdelávanie
  Jednorazové tlakové fľaše často používajú učitelia a vedeckí pracovníci pri vedeckých pokusoch na školách a univerzitách, pretože potrebné množstvo plynu je obvykle malé. Existuje k tomu niekoľko dôvodov: skladovanie nízkotlakových tlakových fliaš na pracovisku je bezpečnejšie. Okrem toho sa s nimi nespájajú žiadne náklady na prenájom a veľmi jednoducho sa používajú.

  Zavrieť X
  tell me more ...
 • Testovanie alarmu vyčerpania kyslíka
  Nízky obsah kyslíka spôsobený dusivými plynmi, ako sú čistý dusík, argón a hélium patrí k najmenej uvažovaným a najnebezpečnejším situáciám súvisiacimi s detekciou plynu v zmysle veľmi rýchleho nástupu príznakov nedostatku kyslíka. Jednorazové tlakové fľaše sú ideálne na testovanie poplašného zariadenia pre nízky obsah kyslíka, pretože sú prenosné a jednoducho sa používajú.

  Zavrieť X
  tell me more ...
 • Plynová chromatografia
  Jednorazové tlakové fľaše ponúkajú cenovo výhodnú alternatívu voči nákupu štandardných kalibračných plynov vo veľkých opakovane naplniteľných tlakových fľašiach na účely plynovej chromatografie, kde sa často používajú malé objemy.

  Zavrieť X
  tell me more ...
 • Všeobecné laboratórne použitie, výzkum, jednorazové projekty s malým objemom používaných plynov
  Jednorazové tlakové fľaše sú praktickejšie a nákladovo efektívnejšie pre zmesi a čisté plyny pri použití nízkeho objemu alebo jednorazovom použití, pretože sú k dispozícii jednorazové tlakové fľaše s objemami plynov od 10 litrov do 110 litrov v porovnaní s tisíckami litrov v tradičných opakovane naplniteľných tlakových fľašiach. Okrem toho sa s nimi nespájajú žiadne poplatky za prenájom.

  Zavrieť X
  tell me more ...

Rozsah odvetví, v ktorých sú tieto aplikácie rozvinuté,
je veľmi široký:

 • Poľnohospodárstvo
 • Letectvo
 • Výroba nápojov
 • Chemický priemysel
 • Stavebníctvo
 • Protipožiarna ochrana
 • Potravinárstvo
 • Nebezpečné materiály
 • Výroba železa a ocele
 • Priemyselná výroba
 
 • Námorná doprava/lodenice
 • Baníctvo
 • Jadrový priemysel
 • Ropa a plyn
 • Petrochemický priemysel
 • Celulóza a papier
 • Farmaceutický priemysel
 • Komunálne služby
 • Úprava vody
 • Zváranie

 

“Nie všetky poruchy senzorov sa dajú automaticky diagnostikovať elektronikou v rámci zariadení, preto je funkčné (alebo nárazové) testovanie plynom kľúčové z hľadiska zabezpečenia neprerušenej prevádzky zariadení na detekciu plynov – zvlášť v prípade osobných monitorov. CoGDEM (Rada detekcie plynov a monitorovania životného prostredia) je obchodná asociácia pre výrobcov prístrojov na detekciu plynov a súvisiacich produktov, ktorá podporuje uplatňovanie noriem EN60079-29-1 (Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov) a EN60079-29-2 (Poučenie o používaní detektorov horľavých plynov a kyslíka), ktoré odporúčajú každodenné nárazové testovanie takýchto zariadení. Na zabezpečenie správneho vykonania nárazového testu je okrem toho dôležité vybrať vhodný testovací plyn a ako aktívny člen asociácie CoGDEM sa spoločnosť Air Products podieľala na príručke k detekcii plynov CoGDEM, novej referenčnej príručke v pevnej väzbe, ktorá vysvetľuje osvedčené postupy a poskytuje pomoc pri výbere vhodných testovacích plynov a zariadení ”

Leigh Greenham, riaditeľ CoGDEM

Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Litaratúra

Recyklátor
Stiahnuť PDF (149 KB)

Non-refillable canisters (EN)
Download PDF (2.75 MB)